Contacte

Biblioteca Comarcal Jaume Vila
C/ Ferran Puig 15
25230 Mollerussa (Lleida)

T: 973 71 22 48
info@bibliotecamollerussa.cat

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades de caràcter personal que ha proporcionat a la Biblioteca Comarcal Jaume Vila estan incloses en un fitxer automatitzat el responsable del qual és la Biblioteca Comarcal Jaume Vila, necessaris per a la tramitació de la seva sol·licitud i/o gestió per part de la Biblioteca Comarcal Jaume Vila. Igualment, se li informa que, només en els casos previstos en les lleis, la Biblioteca Comarcal Jaume Vila estarà obligat a comunicar part de les seves dades a altres administracions públiques. Així mateix, li informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades facilitades, en la següent direcció: 

Biblioteca Comarcal Jaume Vila
C/ Ferran Puig 15
25230 Mollerussa (Lleida)